Roligt program

Jag tycker om att se olika program på tv som visar hur man kan göra hemma, och hur man kan plantera i trädgården. Om man vill göra om hemma så är det bra om man har sett ett sådant program först så att man har fått lite råd och tips. Det samma gäller alltså i trädgården om man inte är trädgårdsmästare förstås, och det är man ju inte. Men får man lite råd och tips, så kan man klara av att fixa snyggt i trädgården också. Men ibland handlar det om att ha råd och kanske även att ta råd alltså. Ja det är inte billigt